"Wrakduiken" in het Lauwersmeer en de Waddenzee

Van oorsprong was het Lauwersmeer natuurlijk de Lauwerszee. Gevaarlijke grond voor veel schepen die vanaf de Noordzee binnen kwamen richting Groningen of Friesland.

Ook het Lauwersmeer heeft een grote maritieme geschiedenis.

Hoewel de bodem voor een belangrijk deel "verslibt" is, is er nog veel te ontdekken. Er worden nog een aantal vliegtuigen / bommenwerpers zoals een "Bristol Blenheim", een "Halifax"en een "Wellington")

vermist en vele schepen en scheepjes, zie ook onderstaande:

Historische scheeps- en vliegtuigwrakken:

In het maritieme deel van de gemeente De Marne zijn volgens de gegevens van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed meerdere scheepswrakken en vliegtuigwrakken bekend. Het oudst bekende scheepswrak, het smakschip ‘Jonge Claas’, is in 1775 in de Lauwerszee, voor de monding van het Reitdiep, vergaan. Tijdens een grote storm die plaatsvond in de nacht van 5 op 6 maart 1883, zijn drie vissersschepen uit Zoutkamp in de Lauwerszee vergaan. Hierbij verdronken 9 Zoutkamper vissers. Tijdens diezelfde stormramp kwamen 83 vissers uit Paesens-Moddergat (Fryslân) om het leven. De meeste van deze schepen zijn gezonken in de Lauwerszee

(nu Lauwersmeer).

In het oostelijke deel van het Waddenzeegebied van De Marne liggen twee schepen (een houten schoener, vergaan in 1917, en een vrachtschip, vergaan in 1979), twee vliegtuigen (neergestort in 1941 en 1942) en een ponton (in 1992 gezonken). In het westelijke deel van de Waddenzee binnen de gemeente De Marne liggen wrakken uit de periode 1935 tot 1993, zoals die van het vrachtschip Eben Haezer (gezonken 1935) en het beurtschip ‘Lauwerszee’ dat in 1943 in de golven verdween.

Het is op dit moment niet duidelijk of de scheeps- en vliegtuigwrakken als behoudenswaardig moeten worden beschouwd. Om dit te bepalen is in de toekomst een waardering van deze wrakken noodzakelijk.

Bron: Erfgoed buitendijks gebied gemeente De Marne

Een Archeologisch Bureauonderzoek, zie bijlage

Als het voor ons te hard waait om de Noordzee op te gaan, is het Lauwersmeer een mooi alternatief.

Mocht de Noordzee je (nog) niet trekken, maar je wel benieuwd bent naar de geschiedenis van de Lauwerszee, ben je ook van harte welkom. Met enige regelmaat gaan we nu een dagje scannen en zo mogelijk meteen een duikje maken om onze beelden onderwater verder te onderzoeken door werkelijk direct naar beneden te gaan. Het zicht in het Lauwersmeer is natuurlijk niet super, maar valt met een halve meter nog behoorlijk mee.

Ook een manier om eens kennis te maken met wrakduiken en op zoet te oefenen voordat je direct de zee op gaat. Absoluut een aanrader!

In de bijlagen onder aan deze pagina vind je een verslag van een sonaronderzoek van de LWAOW (landelijke Werkgroep Onder Water Archeologie)

Meer informatie over de verdwenen bommenwerpers vind je ook op het "www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl"