Nieuw gevonden

2019

Een houten Galjoot gevonden in de vaargeul ter hoogte van Schier naar aanleiding van tips vanuit de visserij waar neten bleven haken. Vermoedelijk de Zwerver. Gaat om een houten schip dat op de kop in de vaargeul. Lijkt behoorlijk intact en recent vrij gespoeld.

Vraagt nog nader onderzoek.

2019

Zeer groot scheepsanker gevonden. Lag als Haker in de Zoutkamperlaag. Weer een melding vanuit de visserij dat er schade was opgelopen aan de netten. Wegens het gevaar van het anker is dat in overleg opgeruimd.

2017

Wellington Bommenwerper gevonden boven Ameland

Sitescan opname van onbekend wrak Lauwersmeer. ongeveer 7 meter breed. Lengte nog onbekend. Ankerlijn zie je als je goed kijkt nog over het zand liggen.

Mooi om eens een duikje op te maken als het te hard waait voor de Noordzee.

Een ander onbekend wrak was het onderstaande De grote zwarte rechthoeken bleken de stoomketels te zijn die nog overeind stonden. Groot wrak. Mooi om nog eens op te duiken.