Wrakken

Hieronder een begin van de wrakken waar we op gedoken hebben. Op de Noordzee barst het van de wrakken. Er zijn er al veel bekend, maar mogelijk nog veel meer onbekend. Mede doordat natuurlijk veel schepen zijn vergaan voor het GPS tijdperk, is lang niet altijd bekend waar een schip nou precies ligt. Daar komt bij dat schepen soms verzanden in de bodem. Dat ze het ene jaar goed zichtbaar zijn en te beduiken, maar het jaar daarop weer verdwenen onder een schuivende zandbank.

Omgekeerd natuurlijk ook. Dat door het schuiven van de platen opeens een wrak te voorschijn komt dat jaren verborgen en geconserveerd gebleven is.

Met onze site-scansonar hopen we onze lijst met duikjes rustig uit te breiden met bekende en onbekende wrakken.

Lier op_de_Bayern_klein