7. Geen schatgraven

Duikers vanaf de Serenity nemen in principe niets mee van de scheepswrakken. Soms echter met name bij de archeologische duiken, duiken we op een scheepswrak waarbij identificatie een van de doelen is. Dan kunnen we heel gericht zaken meenemen die deze identificatie ondersteunen.

Iedereen die zich met archeologie bezighoudt heeft een belangrijke verantwoordelijkheid. Archeologisch erfgoed is immers erg kwetsbaar. De samenhang is snel vernield en het werkelijk bijzondere kan meestal maar eenmaal worden onderzocht. Het kan een goed idee lijken om spullen van wrakken af te halen die dreigen weg te spoelen of omdat iemand anders het wellicht meeneemt. Inderdaad kan het zo zijn dat bepaalde spullen hiermee worden gered. Tegelijk brengt dit ook risico’s met zich mee. De informatiewaarde van zowel het wrak als het meegenomen artefact wordt door het weghalen van objecten gereduceerd. Die waarde zit hem namelijk in de samenhang tussen object en context. Bovendien kan het wegnemen van objecten en in het bijzonder het veranderen van het wrak zelf, zoals het meenemen van patrijspoorten het natuurlijk evenwicht dat in en rond een wrak is ontstaan verstoren, waardoor degradatie extra vat krijgt op een wrak. Omdat archeologisch erfgoed kwetsbaar en eindig is, zijn er regels opgesteld over de omgang met dit erfgoed. Degene die zich voor de archeologie wil inzetten, of dat nu beroepsmatig is of als vrijetijdsbesteding, moeten goed op de hoogte zijn van deze regels, zodat ze weten wat er van ze verwacht wordt en wat er wel en ook niet mag.

Meer informatie over de nieuwe erfgoedwet kun je ook via de onderstaande link vinden:

http://nl.magazine.maritiemprogramma.nl/emagazine-mp05-nl/#!/maritiem-erfgoed-in-de-nieuwe-erfgoedwet